Algemene verkoopvoorwaarden

Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen afgesloten via de website www.prettyinside.be.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna AV genoemd, zijn aangegaan tussen enerzijds de SRL PRETTY INSIDE AND CO, BE 0769.575.333, gevestigd op Masuiplein 6 te 1030 Brussel, België, hierna genoemd Pretty Inside, de verkoper, en anderzijds de persoon die een aankoop wenst te doen of te doen op de website www.prettyinside.be, hierna “de koper”, “de klant” genoemd.

Ze specificeren met name de voorwaarden voor de bestelling, de betaling, de levering en het beheer van eventuele retourzendingen van door klanten bestelde producten. Tussen de twee overeenkomstsluitende partijen wordt het volgende overeengekomen:

1. Preambule

De koper die een aankoop doet op de site www.prettyinside.be verklaart meerderjarig te zijn en verklaart over volledige rechtsbevoegdheid te beschikken. In het geval dat de koper niet meerderjarig is, moet de aankoop plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger is verplicht om te voldoen aan de bepalingen hierin. Deze GTCS kunnen op elk moment worden bijgewerkt. De bepalingen die van toepassing zijn op een aankoop zijn de bepalingen die van kracht zijn op de dag dat de koper zijn aankoop doet. De validatie van de bestelling door de klant houdt aanvaarding zonder voorbehoud van deze AV in. Deze AV zijn van toepassing bij elke aankoop en tijdens de duur van de plaatsing van de verkochte artikelen op de website www.prettyinside.be. De AV zijn permanent toegankelijk op de website www.prettyinside.be en kunnen worden afgedrukt en/of opgeslagen.

De artikelen

De aangeboden producten zijn vermeld in de catalogus gepubliceerd op de website www.prettyinside.be. De producten zijn voorzien van een beschrijving en worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Productfoto's zijn niet contractueel en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor PRETTY INSIDE.

Beschikbaarheid

Producten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indien een product niet leverbaar is, wordt de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Ze kunnen dan kiezen tussen een terugbetaling van hun bestelling of wachten tot de producten weer op voorraad zijn.

Bestellingen

De koper heeft de mogelijkheid om online zijn bestelling te plaatsen. De bestelling kan alleen worden geregistreerd als de koper zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling houdt aanvaarding in van deze AV, evenals van de prijzen en de beschrijving van de verkochte producten. PRETTY INSIDE verbindt zich ertoe ontvangen bestellingen alleen uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare productvoorraden. Door zijn aankoop te doen, gaat de koper er onherroepelijk mee akkoord om het bedrag te betalen dat is aangegeven bij het valideren van zijn aankoop. Dit bedrag bestaat uit de prijs van het/de gekochte artikel(en) plus, indien van toepassing, de bijdrage in de verzendkosten. De koper kan zijn aankoop(en) op de website www.prettyinside.be als volgt doen:

1. De koper kiest zijn artikelen.
2. Wanneer de koper klaar is met zijn aankopen, kan hij zijn winkelwagen bekijken.
3. De koper vult de gevraagde informatie in, verstrekt zijn contactgegevens, evenals de informatie die nodig is voor de verwerking, betaling en levering van zijn aankoop.
4. Nadat de koper zijn winkelwagen en de juistheid van de gevraagde informatie heeft gecontroleerd, kan hij zijn bestelling valideren. Vervolgens worden ze doorgestuurd naar de beveiligde betalingspagina.
5. De koper vult de gevraagde informatie in en volgt de betalingsprocedure tot validatie door ons beveiligd betalingssysteem.