Verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen afgesloten via de website. www.prettyinside.be .
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, Algemene Verkoopvoorwaarden genoemd, zijn gesloten tussen,
Ten eerste,
de SRL PRETTY INSIDE AND CO, BE 0769.575.333, gevestigd aan de Monplaisirlaan 77/89 te 1030 Brussel, België, hierna Pretty Inside genoemd, de verkoper,
En aan de andere kant,
de persoon die een aankoop wenst te doen of te doen op de website www.prettyinside.be, hierna “de koper”, “de klant” genoemd.
Ze specificeren met name de voorwaarden voor het bestellen, betalen, leveren en beheren van eventuele retourzendingen van door klanten bestelde producten.
Tussen de twee overeenkomstsluitende partijen wordt het volgende overeengekomen:
1. Preambule
De koper die een aankoop doet op de site www.prettyinside.be verklaart dat hij meerderjarig is en volledige handelingsbekwaamheid bezit. In het geval dat de koper geen volwassene is, moet de aankoop plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger is verplicht deze bepalingen te respecteren. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment worden bijgewerkt. De bepalingen die van toepassing zijn op een aankoop zijn de bepalingen die van kracht zijn op de dag dat de koper zijn aankoop doet. Validatie van de bestelling door de klant houdt aanvaarding zonder beperking of voorbehoud van deze Algemene Voorwaarden in.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop en voor de volledige duur van het online plaatsen van verkochte artikelen op de website www.prettyinside.be. De Algemene Voorwaarden zijn permanent toegankelijk op de website www.prettyinside.be en kunnen worden afgedrukt en/of opgeslagen.
  1. De artikelen
De aangeboden producten zijn de producten die voorkomen in de catalogus gepubliceerd op de site www.prettyinside.be. De producten zijn voorzien van een beschrijving en worden met zoveel mogelijk nauwkeurigheid gepresenteerd. Productfoto's zijn niet contractueel van aard en PRETTY INSIDE kan niet aansprakelijk worden gesteld.
  1. Beschikbaarheid
De producten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Indien een product niet beschikbaar is, wordt de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Hij kan dan kiezen tussen het terugbetalen van zijn bestelling of wachten tot de producten weer op voorraad zijn.
  1. Bestellingen
De koper heeft de mogelijkheid om zijn bestelling online te plaatsen. De bestelling kan alleen worden geregistreerd als de koper zich duidelijk heeft geïdentificeerd.
Elke bestelling houdt aanvaarding in van deze Algemene Voorwaarden, evenals van de prijzen en de beschrijving van de verkochte producten. PRETTY INSIDE verbindt zich ertoe ontvangen bestellingen alleen uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare productvoorraden.
Door zijn aankoop te doen, gaat de koper er onherroepelijk mee akkoord om het bedrag te betalen dat is aangegeven bij het valideren van zijn aankoop. Dit bedrag bestaat uit de prijs van het/de gekochte artikel(en), eventueel verhoogd met de bijdrage aan de verzendkosten.
De koper kan zijn/haar aankoop(en) op de website doen www.prettyinside.be als volgt :
1 - De koper kiest zijn artikelen.
2 - Wanneer hij klaar is met zijn aankopen, kan de koper zijn winkelmandje raadplegen
3 - De koper vult de gevraagde informatie in, geeft zijn contactgegevens aan, evenals de informatie die essentieel is voor de verwerking, betaling en levering van zijn aankoop.
4 - Nadat de koper zijn winkelmandje en de juistheid van de gevraagde informatie heeft gecontroleerd, kan hij zijn bestelling valideren. Vervolgens wordt hij doorgestuurd naar de beveiligde betaalpagina.
5 - De koper vult de gevraagde informatie in en volgt de betalingsprocedure totdat deze wordt gevalideerd door ons beveiligde betalingssysteem.
Een bestelling wordt geregistreerd op de website www.prettyinside.be wanneer de klant deze Algemene Voorwaarden aanvaardt door het daartoe voorziene vakje aan te vinken en zijn bestelling valideert.
Deze validatie houdt de aanvaarding van al deze Algemene Voorwaarden in.
De verkoop is pas definitief nadat PRETTY INSIDE de koper per e-mail een bevestiging van de bestelling heeft gestuurd, inclusief de details van de bestelling.
PRETTY INSIDE behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een koper om legitieme redenen te annuleren of te weigeren, in het bijzonder als er een geschil met laatstgenoemde bestaat met betrekking tot een eerdere bestelling. De bestelling kan eveneens worden geweigerd indien de bestelde hoeveelheden abnormaal hoog zijn in vergelijking met de gewoonlijk door de koper als consument bestelde hoeveelheden.
  1. Prijzen en betalingsvoorwaarden
De weergegeven prijzen voor de producten zijn aangegeven in euro's, inclusief BTW. De aangegeven prijzen zijn exclusief bezorgkosten (verzending, verpakking en voorbereiding van het pakket volgens de geldende bedragen). Het bedrag van de leveringskosten wordt vóór de validatie van de bestelling in het winkelwagentje aangegeven.
De prijs van het product is de prijs die geldt op de dag van de bestelling. De prijs is volledig en in één keer betaalbaar op het moment van aankoop. In alle gevallen wordt het door de Klant verschuldigde totaalbedrag vermeld op de orderbevestigingspagina.
De prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door Pretty Inside kunnen worden toegekend voor bestellingen geplaatst tijdens de geldigheidsduur van de promotie en onder de voorwaarden vermeld in de advertenties op de website. www.prettyinside.be .
PRETTY INSIDE behoudt zich het recht voor om elke wijziging in BTW-tarieven, belastingen of bijdragen door te berekenen in de prijs van de producten. Pretty Inside behoudt zich tevens het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen. De prijs die in de catalogus wordt weergegeven op de dag dat de koper zijn aankoop doet, is de enige die van toepassing is.
Een prijs kan niet meer worden gewijzigd zodra uw bestelling is gevalideerd. In het geval van een prijsfout (duidelijk belachelijke prijs vergeleken met de werkelijke waarde van het product), kan de gevalideerde bestelling echter door Pretty Inside worden geannuleerd. Deze maatregel blijft uitzonderlijk.
De contractuele informatie wordt gedetailleerd en in het Frans weergegeven. De partijen komen overeen dat de illustraties of foto's van de te koop aangeboden producten geen contractuele waarde hebben. De geldigheidsduur van het Productaanbod, evenals de prijzen ervan, worden vermeld op de website www.prettyinside.be.
De Producten zijn contant betaalbaar bij het plaatsen van de Bestelling. De klant kan betalen met een betaalkaart. Kaarten uitgegeven door banken die buiten België gevestigd zijn, moeten internationale bankkaarten zijn. Veilig online betalen met creditcard wordt gedaan door onze betalingsprovider. De verzonden informatie wordt gecodeerd volgens de regels van de techniek en kan niet worden gelezen tijdens transport op het netwerk.
De voorgestelde prijzen omvatten de kortingen die PRETTY INSIDE zou moeten verlenen, rekening houdend met de resultaten of de betaling door de klant van bepaalde diensten.
Betaling voor aankopen gebeurt via het beveiligde platform van onze website met bankkaart, creditcard of PayPal.
De Klant erkent uitdrukkelijk dat de mededeling van zijn bankkaartnummer aan SRL PRETTY INSIDE een machtiging inhoudt om zijn Rekening te debiteren voor de prijs van de bestelde Producten. Indien van toepassing wordt door PRETTY INSIDE een kennisgeving van annulering van de bestelling wegens niet-betaling naar de klant gestuurd naar het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven bij registratie op de website.
De gegevens die PRETTY INSIDE registreert en bewaart, vormen het bewijs van de Bestelling en alle eerdere verkopen. De door Paypal of betalingsprovider geregistreerde gegevens vormen het bewijs van elke financiële transactie tussen de klant en PRETTY INISDE.