Gebruiksvoorwaarden

De aansprakelijkheid van PRETTY INSIDE SRL met betrekking tot elk artikel gekocht op de site www.prettyInside.be is strikt beperkt tot de aankoopprijs van laatstgenoemde. PRETTY INSIDE is in geen geval verantwoordelijk voor financiële verliezen zoals inkomensverlies, omzetverlies, contracten, imagoschade, ruilverlies of morele schade, ongeacht hun herkomst: De documenten, beschrijvingen en informatie met betrekking tot de artikelen die op de website verschijnen www.prettyinside.be worden niet gedekt door enige garantie, expliciet of impliciet, met uitzondering van de garanties waarin de wet voorziet.
PRETTY INSIDE biedt geen garantie met betrekking tot eventuele schade die kan worden veroorzaakt door de overdracht van een computervirus of enige andere vorm van programmering die is ontworpen om de functionaliteit van een computer te beschadigen of te vernietigen of om de goede werking van de computer te verstoren. elke overdracht die voortvloeit uit het downloaden van enige inhoud door de klant, vanuit de software die door laatstgenoemde wordt gebruikt om de inhoud te downloaden, vanaf de website of vanaf de server die toegang daartoe mogelijk maakt. In dit verband erkent de klant dat het zijn verantwoordelijkheid is om geschikte antivirus- en beveiligingssoftware op zijn computerhardware en elk ander apparaat te installeren om deze te beschermen tegen virussen of andere programmeerroutines die schadelijk lijken.
De klant erkent dat hij alle risico's op zich neemt die verband houden met de gedownloade of anderszins verkregen inhoud door het gebruik van de site en gaat ermee akkoord dat hij als enige verantwoordelijk is voor eventuele schade aan zijn computersysteem of voor enig gegevensverlies als gevolg van het downloaden van deze inhoud.
PRETTY INSIDE is uitsluitend verplicht producten te leveren die voldoen aan de contractuele bepalingen. De producten worden geacht te voldoen aan de contractuele bepalingen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1. ze moeten voldoen aan de beschrijving en de kenmerken hebben die op de website staan ​​vermeld; 2. zij moeten geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor dit soort producten doorgaans worden ontworpen; 3. zij moeten voldoen aan de kwaliteits- en resistentiecriteria die algemeen aanvaard zijn voor producten van hetzelfde type en die redelijkerwijs verwacht mogen worden.

Intellectuele eigendomsrechten
Het merk PRETTY INSIDE, evenals alle inhoud die op de site verschijnt www.prettyinside.be , illustraties, tekstuele inhoud, foto's, video's en logo's zijn en blijven het exclusieve eigendom van PRETTY INSIDE en CO SRL of de houder van de betreffende intellectuele eigendomsrechten.
PRETTY INSIDE beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten van de kleding, artikelen, foto's, video's en teksten die op haar site worden gepubliceerd www.prettyinside.be evenals op zijn sociale netwerken, Instagram en Facebook. 
Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van illustraties, foto's, video's en logo's, of enige andere inhoud van de site www.prettyinside.be is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SRL PRETTY INSIDE en CO of de eigenaar van de eigendomsrechten intellectueel betrokken. Hetzelfde geldt voor alle auteursrechten, ontwerpen en modellen, patenten die op de site voorkomen en/of worden gebruikt. www.prettyinside.be .
Elk commercieel gebruik van haar artikelen dat niet door PRETTY INSIDE is toegestaan, kan onderworpen zijn aan gerechtelijke vervolging en strafbaar zijn door de wet.