Gebruiksvoorwaarden

De aansprakelijkheid van SRL PRETTY INSIDE met betrekking tot elk artikel gekocht op de website www.prettyInside.be is strikt beperkt tot de aankoopprijs van het artikel. PRETTY INSIDE is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor financiële verliezen zoals inkomstenverlies, omzetverlies, contractschade, reputatieschade, valutaverliezen of morele vooroordelen, ongeacht hun herkomst: Documenten, beschrijvingen en informatie met betrekking tot artikelen op de website www.prettyinside.be worden niet gedekt door enige garantie, expliciet of impliciet, behalve de garanties waarin de wet voorziet.
PRETTY INSIDE biedt geen garantie met betrekking tot enige schade die kan worden veroorzaakt door de overdracht van een computervirus of enige andere vorm van programmering die is ontworpen om de functionaliteit van de computer te beschadigen of te vernietigen of de goede werking ervan te belemmeren, inclusief elke overdracht die voortvloeit uit het downloaden van inhoud door de klant, de software die door de klant wordt gebruikt om de inhoud te downloaden, de website of de server die toegang daartoe mogelijk maakt. In dit verband erkent de klant dat het zijn verantwoordelijkheid is om geschikte antivirus- en beveiligingssoftware op zijn computerhardware en elk ander apparaat te installeren om hem te beschermen tegen virussen of andere schadelijke programmeerroutines.
De klant erkent dat hij alle risico's op zich neemt die verband houden met de gedownloade of anderszins verkregen inhoud via het gebruik van de website en gaat ermee akkoord dat hij als enige verantwoordelijk is voor eventuele schade aan zijn computersysteem of voor enig gegevensverlies als gevolg van het downloaden van dergelijke inhoud.
PRETTY INSIDE is uitsluitend verplicht producten te leveren in overeenstemming met de contractuele bepalingen. Producten worden geacht in overeenstemming te zijn met de contractuele bepalingen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1. ze moeten voldoen aan de beschrijving en de kenmerken bezitten die op de website staan ​​vermeld; 2. zij moeten geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor dit soort producten doorgaans worden ontworpen; 3. zij moeten voldoen aan de kwaliteits- en resistentiecriteria die algemeen aanvaard zijn voor producten van dezelfde soort en die redelijkerwijs verwacht mogen worden.

Intellectuele eigendomsrechten
Het handelsmerk PRETTY INSIDE, evenals alle inhoud die op de website www.prettyinside.be verschijnt, inclusief illustraties, tekstuele inhoud, foto's, video's en logo's, zijn en blijven het exclusieve eigendom van SRL PRETTY INSIDE en CO of de houder van de relevante intellectuele eigendomsrechten.
PRETTY INSIDE bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de kleding, artikelen, foto's, video's en teksten die op haar website www.prettyinside.be en op haar sociale netwerken, Instagram en Facebook worden gepubliceerd.
Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van illustraties, foto's, video's, logo's of enige andere inhoud van de website www.prettyinside.be is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SRL PRETTY INSIDE en CO of de houder van de relevante intellectuele eigendomsrechten. Hetzelfde geldt voor alle auteursrechten, ontwerpen, modellen, patenten die voorkomen en/of gebruikt worden op de website www.prettyinside.be.
Elk ongeoorloofd commercieel gebruik van haar artikelen door PRETTY INSIDE kan onderworpen zijn aan gerechtelijke stappen en is strafbaar bij wet.