Privacybeleid

Wie we zijn?
De gegevensbeheerder en beheerder voor uw gegevens met betrekking tot registratieactiviteiten op de website en de verkoop van producten is PRETTY INSIDE en CO, BTW-nummer BE 0769.575.333, met maatschappelijke zetel te Monplaisirlaan 77/89, 1030 Brussel, België.
Het adres van de Site is: https://www.prettyinside.be.

Doel
PRETTY INSIDE heeft dit privacybeleid opgesteld om haar beleid inzake persoonlijke gegevens en cookies gedetailleerd te beschrijven en om u op transparante wijze te informeren over de voorwaarden waaronder zij uw persoonlijke gegevens verzamelt, de redenen voor het verzamelen van deze gegevens en het gebruik ervan.

Toestemming
Door de website www.prettyinside.be te bezoeken en te gebruiken, verklaart u dat u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt gelezen en er vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig mee akkoord gaat. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit privacybeleid.

Persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt
Met "persoonlijke gegevens" bedoelt PRETTY INSIDE alle informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Persoonsgegevens omvatten geen geanonimiseerde gegevens, gegevens waarvan de identiteit en informatie die identificatie van de persoon mogelijk maakt, zijn verwijderd.
Tijdens uw bezoek aan de site stemt u ermee in dat PRETTY INSIDE de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid:
Identiteitsgegevens: uw voornaam, achternaam, titel, geboortedatum;
Contactgegevens: e-mailadres, factuuradres, verzendadres, locatie, land, telefoonnummer;
Financiële gegevens: betaalkaartgegevens en bankrekening;
Transactiegegevens: details van uw aankopen en orderafhandeling (bestelnummer, subtotaal, valuta, kortingen, verzending, aantal artikelen, hoeveelheid product, artikelprijs, belasting, enz.); betalingen die u heeft gedaan en details van andere producten en diensten die u van PRETTY INSIDE hebt verkregen, communicatie met betrekking tot uw bestellingen en details van eventuele toegekende voordelen of kortingen;
Identificatiegegevens: uw IP-adres, inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone, plug-intypen, geolocatie-informatie over waar u zich mogelijk bevindt, besturingssysteem en bijbehorende versies, enz.
Gegevens met betrekking tot het gebruik van www.prettyinside.be: uw browsegeschiedenis op de Site, de producten en diensten die u hebt bekeken, aankopen of bestellingen die u heeft gedaan, laad- en reactietijden van pagina’s, downloadfouten, browseduur, gedrag en andere acties, enz.
Marketing- en communicatiegegevens: uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingcommunicatie van PRETTY INSIDE.

Gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens
PRETTY INSIDE hecht veel belang aan de bescherming en het respect van uw persoonsgegevens en verwerkt uw gegevens op een legale en transparante manier.
Uw gebruik van de site kan resulteren in de mededeling van persoonlijke gegevens. De verzameling en verwerking van deze gegevens door PRETTY INSIDE, als gegevensbeheerder, of door dienstverleners die namens haar optreden, zal voldoen aan de wet- en regelgeving.
PRETTY INSIDE verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor de volgende doeleinden:
uw bestelling(en) uitvoeren;
u op de hoogte houden van de nieuwste aanbiedingen en acties;
u een betere winkelervaring bieden;
ervoor zorgen dat zijn marketingactiviteiten relevanter zijn en verband houden met uw persoonlijke interesses;
haar dienstverlening verbeteren;
zijn wettelijke verantwoordelijkheden nakomen.
PRETTY INSIDE verzamelt uw persoonlijke gegevens alleen als:
uw toestemming is gegeven; of
uw persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u, in het bijzonder om een ​​betaling van u te verwerken, uw bestelling uit te voeren of klantenondersteuning en assistentie te bieden met betrekking tot een bestelling; of
de verwerking van uw gegevens is in het legitieme belang van PRETTY INSIDE en wordt niet terzijde geschoven door uw rechten; of
een wettelijke verplichting vereist het verzamelen of openbaar maken van persoonlijke gegevens over u.

Duur van bewaring van persoonsgegevens
In overeenstemming met artikel 13 §2 van de Europese Verordening betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, bewaart de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor ze worden verwerkt.
Daarom bewaart PRETTY INSIDE uw persoonsgegevens voor:
zolang je een account hebt bij PRETTY INSIDE;
zolang ze nodig zijn om u van dienst te kunnen zijn;
zolang ze nodig zijn om u hulp te bieden en activiteiten uit te voeren die verband houden met deze behoefte.
U kunt uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment bekijken, wijzigen of verwijderen (behalve uw identificatiegegevens). Sitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.
PRETTY INSIDE zal de actieve verwerking van uw gegevens staken binnen 12 maanden na het laatste gebruik van de dienst of het sluiten van uw account.
In sommige gevallen kunnen we een deel van uw gegevens bewaren nadat u uw account heeft gesloten of wanneer het niet langer nodig is om u diensten te verlenen. Dit soort situaties kan zich voordoen als uw gegevens nodig zijn om aan wettelijke of regelgevende vereisten te voldoen, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of onze algemene voorwaarden af ​​te dwingen.

Koekjes
De site maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van de website en om uw bezoeken bij te houden. Deze stellen ons in staat om u de best mogelijke ervaring te bieden tijdens het surfen op de website en om verbeteringen aan te brengen. Cookies stellen ons, evenals advertentienetwerken, ook in staat u advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses.
Wanneer u de inlogpagina bezoekt, wordt er een tijdelijke cookie aangemaakt om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Het bevat geen persoonlijke gegevens en wordt automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.
Wanneer u inlogt, zal PRETTY INSIDE een aantal cookies instellen om uw inloggegevens en schermvoorkeuren op te slaan. De levensduur van een login-cookie is twee dagen, die van een schermoptiecookie één jaar. Als u "Onthoud mij" aanvinkt, wordt uw login-cookie twee weken bewaard. Als u uitlogt bij uw account, wordt de login-cookie verwijderd.
Wanneer u een publicatie wijzigt of publiceert, wordt er een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens. Het geeft eenvoudigweg de ID aan van de publicatie die u zojuist hebt bewerkt. Deze vervalt na één dag.

Marketing
De verzamelde gegevens worden verwerkt voor het verzenden van reclamemateriaal en nieuwsbrieven, voor het uitvoeren van commerciële informatieactiviteiten per telefoon, sms of e-mail.
PRETTY INSIDE kan u promotionele aanbiedingen en advertenties sturen:
als u een account heeft geopend, aankopen heeft gedaan op de site of heeft deelgenomen aan een promotionele wedstrijd en niet heeft aangegeven dat u deze niet wenst te ontvangen;
per e-mail als u ervoor heeft gekozen de PRETTY INSIDE nieuwsbrief te ontvangen;
als u informatie over uzelf hebt verstrekt bij deelname aan een wedstrijd en toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van promotionele inhoud.
PRETTY INSIDE zal vragen naar uw voorkeuren met betrekking tot promotionele communicatie per e-mail, post, sms en via andere netwerken.
Het is mogelijk dat u tegelijkertijd met uw bestelling advertenties of aanbiedingen ontvangt van andere bedrijven waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.
PRETTY INSIDE zal altijd om uw toestemming vragen voordat u uw gegevens met andere bedrijven deelt, altijd voor promotionele doeleinden.
Als u op enig moment geen advertenties of marketinginhoud meer wilt ontvangen van PRETTY INSIDE (of andere samenwerkende bedrijven):
u kunt zich afmelden of zich terugtrekken uit de lijst met ontvangers met behulp van de afmeldknop en door de link te volgen die is opgenomen in de voettekst van elke marketing-e-mail; of
Als u een accounthouder bent, kunt u uw toestemming intrekken door eenvoudigweg in te loggen op Mijn account en uw "Contactvoorkeuren" te wijzigen.
We zullen alle opnameverzoeken zo snel mogelijk verwerken, maar houd er rekening mee dat vanwege de aard van onze computersystemen en servers het implementeren van een opnameverzoek enkele dagen kan duren.

Jou rechten
U kunt uw rechten uitoefenen door toegang te krijgen tot de informatie die op u betrekking heeft. Dit omvat het recht om PRETTY INSIDE aanvullende informatie te vragen over:
de categorieën van verwerkte gegevens;
de doeleinden van de verwerking;
de categorieën van mogelijke ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden doorgegeven;


de duur van de gegevensbewaring of, indien niet bekend, de criteria om deze duur te bepalen;
overige rechten met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.
U heeft het recht om te verzoeken om een ​​bestand met alle persoonlijke gegevens die PRETTY INSIDE over u bewaart, inclusief de gegevens die u ons hebt verstrekt.
U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn. U kunt ook verzoeken om de verwijdering van persoonlijke gegevens over u. Dit geldt niet voor gegevens die zijn opgeslagen om administratieve, juridische of veiligheidsredenen.
Daarnaast kunt u besluiten uw gegevens niet te verstrekken. In dit geval kunt u doorgaan met surfen op de site, maar PRETTY INSIDE kan u geen enkele dienst verlenen zonder uw persoonlijke gegevens.